trống lắc tay gõ bo yamaha

  • Bán sỉ trống lắc tay gõ bo yamaha

    Bán sỉ trống lắc tay gõ bo yamaha Trống lắc tay hay còn được nhiều người gọi là trống gõ bo. Loại trống này chính xác là trống Tambourine của nước ngoài du nhập vào Việt Nam những năm sau chiến tranh giải phóng hoàn toàn đất nước. Với Tambourine,…

    Xem chi tiết»