Đàn nguyệt

Cơ sở sản xuất đàn nguyệt hay còn gọi là đàn kìm Phong Vân, chuyên làm hàng chất lượng với giá bán buôn, bán lẻ hợp lý nhất