Nhạc cụ mô hình - NHẠC CỤ PHONG VÂN

Nhạc cụ mô hình

chuyên mua bán sỉ lẻ nhạc cụ mô hình như:
– Các loại đàn dân tộc: Đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tì bà,…
– Các loại đàn hiện đại: đàn Ghita, Piano,…