bán Đàn tranh koto 17 dây hộp gỗ căm se - NHẠC CỤ PHONG VÂN